Aquest web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació. Pots acceptar-les i continuar navegant o revisar les preferències de privacitat en qualsevol moment.
i
POLÍTICA DE PRIVACITAT
- Informació ampliada sobre protecció de dades, socis i col·laboradors

1. Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Responsable del tractament "SOCIS D'AULA": AULA D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
C.I.F.: G66581455
Adreça postal: C/ Gran, 22 pis- 08310 Argentona
Correu electrònic: auladargentona@gmail.com

2. Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem les teves dades com a socis d'AULA per gestionar la vinculació amb la nostra entitat i, en especial, el cobrament de les quotes i/o l'organització d'activitats. També tractem les teves dades personals per enviament de comunicacions informatives.

3. Quant de temps conservarem les teves dades personals?

Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual s'han recaptat, o mentre no se'n sol·liciti la supressió.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

La base legal per al tractament de dades és l'interès legítim del responsable per a tramitar el cobrament de les quotes i el consentiment de l'interessat per a l'enviament de comunicacions informatives.

5. A quins destinataris es comunicaran les teves dades personals?

Les teves dades no seran cedides.

6. Quin són els teus drets en relació amb les teves dades personals?

Pots accedir a les teves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s'escau, sol·licitar-ne la cancel·lació o supressió quan ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També pots sol·licitar la limitació i oposició del tractament de les teves dades, quan procedeixi. Igualment, podràs revocar el consentiment per a l'enviament de comunicacions.
Per exercir aquets drets ho has de fer davant l'AULA a l'adreça postal, c/ Gran,22 pis 08310 -Argentona. o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a: auladargentona@gmail.com.
Si consideres que els teus drets no s'han atès adequadament, tens dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat competent (https://aepd.es)

- Informació ampliada sobre protecció de dades del tractament "Conferències"


1. Qui és el responsable del tractament de les dades personals dels conferenciants?

Responsable del tractament "CONFERENCIANTS": AULA D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
C.I.F.: G66581455
Adreça postal: C/ Gran,22 pis - 08310 Argentona
Correu electrònic: auladargentona@gmail.com

2. Amb quina finalitat tractem les dades personals?

Tractem les dades per a la gestió i control de les conferències que organitza l'AULA i per enviar comunicacions informatives.

3. Quant de temps conservarem les teves dades personals?


Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual s'han recollit, o mentre no se'n sol·liciti la supressió.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals?

La base legal per al tractament de dades és per l'execució d'un contracte. Consentiment.

5. A quins destinataris es comunicaran les dades personals?


Les dades dels conferenciants de les activitats remunerades seran comunicades a les entitats financeres. Les dades dels conferenciants podran aparèixer en cartells informatius o en la web de l'AULA, com a part de la divulgació de les activitats.

6. Quin són els teus drets en relació amb les teves dades personals?


Pots accedir a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s'escau, sol·licitar-ne la cancel·lació o supressió quan ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També pots sol·licitar la limitació i oposició del tractament de les dades, quan procedeixi. Igualment, podràs revocar el consentiment per a l'enviament de comunicacions.
Per exercir aquets drets ho has de fer davant l'AULA a l'adreça postal, c/ Gran,22 pis- 08310 -Argentona. o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a: auladargentona@gmail.com.
Si consideres que els teus drets no s'han atès adequadament, tens dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat competent (https://aepd.es)