Aquest web utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació. Pots acceptar-les i continuar navegant o revisar les preferències de privacitat en qualsevol moment.
22 DE JUNY - ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA · Aula d'Extensió Universitària d'Argentona
22 DE JUNY - ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA · Aula d'Extensió Universitària d'Argentona
e
22 DE JUNY - ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
El dia 22 de juny de 2022 s'ha celebrat l'Assemblea General Ordinària, preceptiva de cada any.

Ordre del dia:
. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'Assemblea anterior de data 17 de juny de 2021
. Memòria de les activitats realitzades el curs 2021-2022
. Estat de comptes curs 2021-2023 i proposta i aprovació dels pressupostos de 2022-2023
. Modificació i aprovació, si s'escau, d'alguns punts dels estatuts
. Informacions relatives a la composició de la Junta
. Propostes d'activitats previstes pel curs 2022-2023
. Altes i baixes de socis
. Torn obert de paraules

I, per tancar el curs que, per sort, hem pogut realitzar de manera normalitzada, hem compartit opinions, suggeriments... tot fent un petit refrigeri.